image banner
Loại văn bản
về Kết quả kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ,việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 993/TB-UBND
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung về Kết quả kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ,việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm TB_993_UBND.pdf