image banner
Loại văn bản
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 18-CTr/HU
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Chương trình Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CTr18.signed.pdf