image banner
Loại văn bản
v/v đăng ký Danh mục các báo cáo, đề án trình tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 645/UBND-VP
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung v/v đăng ký Danh mục các báo cáo, đề án trình tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Đỗ Văn Minh
Tài liệu đính kèm CV_645_VP.pdf