image banner
Loại văn bản
v/v tập trung cày ải, làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 678/UBND-NN
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung v/v tập trung cày ải, làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2022-2023
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_678_NN.pdf