image banner
Loại văn bản
v/v Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Số ký hiệu văn bản 106/KH-UBND
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung v/v Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ Tầng
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm Kh_106_UBND.pdf