image banner
Loại văn bản
v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người
Số ký hiệu văn bản 477/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trịnh Văn Hoàng
Tài liệu đính kèm QD_477_UBND.pdf
TB_29_BCD.pdf