image banner
Loại văn bản
Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối Cơ quan hành chính - sự nghiệp, các cơ quan TW, Tỉnh, LLVT
Số ký hiệu văn bản Các tiêu chí
Ngày ban hành 02/03/2015
Ngày hiệu lực 02/03/2015
Trích yếu nội dung Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối Cơ quan hành chính - sự nghiệp, các cơ quan TW, Tỉnh, LLVT
Hình thức văn bản Hướng dẫn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thi-dua-khoi-co-quan-hcnn.pdf