image banner
Loại văn bản
Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối Đảng, MTTQ, các Đoàn thể
Số ký hiệu văn bản Các tiêu chí thi
Ngày ban hành 04/03/2015
Ngày hiệu lực 04/03/2015
Trích yếu nội dung Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối Đảng, MTTQ, các Đoàn thể
Hình thức văn bản Hướng dẫn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm khoi-dang-mttq-cac-doan-the.pdf