image banner
Loại văn bản
Kế hoạch đi thăm, dự ngày Hội Đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2016
Số ký hiệu văn bản 12/KH-MT
Ngày ban hành 04/11/2016
Ngày hiệu lực 04/11/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch đi thăm, dự ngày Hội Đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2016
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đoàn Thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh12_hoi-dai-doan-ket.pdf