Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Số ký hiệu văn bản BC-UBND
Ngày ban hành 28/12/2016
Ngày hiệu lực 28/12/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Lĩnh vực Tài Chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2017.pdf