image banner
Loại văn bản
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH huyện; đảng bộ xã, thị trấn và đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ
Số ký hiệu văn bản 05-QĐ/HU
Ngày ban hành 08/01/2018
Ngày hiệu lực 08/01/2018
Trích yếu nội dung Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH huyện; đảng bộ xã, thị trấn và đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ
Hình thức văn bản Quy định của Huyện uỷ
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm qd05.pdf