Thông tri v/v lãnh đạo Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu văn bản 16-TT/HU
Ngày ban hành 11/12/2018
Ngày hiệu lực 11/12/2018
Trích yếu nội dung Thông tri v/v lãnh đạo Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Hình thức văn bản Thông tri của Huyện ủy
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt16.signed.pdf