image banner
Loại văn bản
Tiêu chí thi đua khối cơ quan HCSN, các cơ quan TW, tỉnh, LLVT trên địa bàn huyện năm 2019
Số ký hiệu văn bản Tiêu chí thi đua
Ngày ban hành 07/11/2019
Ngày hiệu lực 07/11/2019
Trích yếu nội dung Tiêu chí thi đua khối cơ quan HCSN, các cơ quan TW, tỉnh, LLVT trên địa bàn huyện năm 2019
Hình thức văn bản Thi đua - Khen thưởng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tieu-chi-thi-dua-khoi-cac-co-quan-hcsn.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner