V/v tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2020
Số ký hiệu văn bản 13/TĐKT
Ngày ban hành 13/02/2020
Ngày hiệu lực 13/02/2020
Trích yếu nội dung V/v tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2020
Hình thức văn bản Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-13-tdkt-to-chuc-phat-dong-phong-trao-thi-dua-va-dang-ky-thi-dua-2020.pdf