image banner
Loại văn bản
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quí III/2020 và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV
Số ký hiệu văn bản 42-HD/BTGHU
Ngày ban hành 24/06/2020
Ngày hiệu lực 24/06/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quí III/2020 và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd-42-btghu.pdf