Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 03-CTr/HU
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày hiệu lực 09/10/2020
Trích yếu nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm ctr03.signed.pdf