v/v tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân năm 2021
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 28/10/2020
Ngày hiệu lực 28/10/2020
Trích yếu nội dung v/v tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân năm 2021
Hình thức văn bản Chỉ thị của UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm chithi_05_tuyen_quan_2020.pdf