image banner
Loại văn bản
Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ Hạt quản lý đê huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 27-TB/HU
Ngày ban hành 20/01/2021
Ngày hiệu lực 20/01/2021
Trích yếu nội dung Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ Hạt quản lý đê huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Thông báo của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm tb27.signed.pdf