image banner
Loại văn bản
v/v trưng tập cán bộ phụ trách các xã, thị trấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm danh sách)
Số ký hiệu văn bản 3950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung v/v trưng tập cán bộ phụ trách các xã, thị trấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm danh sách)
Hình thức văn bản Văn bản bầu cử
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm qd_so_3950-bc-ban-chuan.pdf