image banner
Loại văn bản
V/v phối hợp giữa các Ban xây dựng Đảng với Văn phòng Huyện uỷ trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ
Số ký hiệu văn bản 05-QC/HU
Ngày ban hành 07/06/2021
Ngày hiệu lực 07/06/2021
Trích yếu nội dung V/v phối hợp giữa các Ban xây dựng Đảng với Văn phòng Huyện uỷ trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm qc05.signed.pdf