image banner
Loại văn bản
Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 42-NQ/HU
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Nghị quyết của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm nq42.signed.pdf