image banner
Loại văn bản
v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1570/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ Tầng
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm qd_1570_ubnd-tinh.pdf