Hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) tổ dân phố
Số ký hiệu văn bản 04-HD/HU
Ngày ban hành 23/09/2021
Ngày hiệu lực 23/09/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) tổ dân phố
Hình thức văn bản Hướng dẫn của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm hd04.signed.pdf