V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP
Số ký hiệu văn bản 53/TP
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Trích yếu nội dung V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP
Hình thức văn bản Công văn cơ quan chuyên môn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Vũ Khắc Giáp
Tài liệu đính kèm cv_bc_kinhphihoagiai.pdf