v/v tuyên truyền vận động cán bộ, người dân sử dụng các tiện ích được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử
Số ký hiệu văn bản 4460/CAT-PC06
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung v/v tuyên truyền vận động cán bộ, người dân sử dụng các tiện ích được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử
Hình thức văn bản Văn bản của Sở, ngành
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_4460_cat-pc06.pdf