Chỉ thị của BTV Huyện ủy về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 03-CT/HU
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị của BTV Huyện ủy về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Hình thức văn bản Chỉ thị của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CT03.signed.pdf