v/v Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021
Số ký hiệu văn bản 92/KH-UBND
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung v/v Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm kh_92_-kiem-tra-iso.pdf