Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47/CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Số ký hiệu văn bản 07-CTr/HU
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47/CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phạm Minh Tuấn
Tài liệu đính kèm ctr07.signed.pdf