v/v giải tỏa các vi phạm trong lĩnh vực đường bộ
Số ký hiệu văn bản 744/UBND-KTHT
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung v/v giải tỏa các vi phạm trong lĩnh vực đường bộ
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm cv_744_ubnd_ktht.pdf