v.v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 9494/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung v.v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QĐ_9494_UBND.pdf