Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Số ký hiệu văn bản 12-CTr/HU
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CTr12.signed.pdf