Quyết định của BTV Huyện ủy v/v xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 139-QĐ/HU
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định của BTV Huyện ủy v/v xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021
Hình thức văn bản quyết định của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm QD139.signed.pdf