thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 19/01/2022
Ngày hiệu lực 19/01/2022
Trích yếu nội dung thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Chỉ thị của UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CT_02_UBND_QS.pdf