Chỉ thị số 06-CT/HU của BTV Huyện ủy v/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Nghị quyết 17-NQ/TU, Kết luận 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
Số ký hiệu văn bản 06-CT/HU
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hiệu lực 11/02/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 06-CT/HU của BTV Huyện ủy v/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Nghị quyết 17-NQ/TU, Kết luận 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CT06.signed.pdf