image banner
Loại văn bản
v.v tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 07/CĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung v.v tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công điện của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CĐ_07_UBND_tinh.pdf