image banner
Loại văn bản
V/v triển khai thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 139/UBND-VP6
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_139_VP6.pdf