image banner
Loại văn bản
Công văn của BTV Huyện ủy v/v chỉ đạo và hướng dẫn thiết lập hồ sơ nhân sự phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ
Số ký hiệu văn bản 550-CV/HU
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Công văn của BTV Huyện ủy v/v chỉ đạo và hướng dẫn thiết lập hồ sơ nhân sự phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ
Hình thức văn bản Công văn của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CV550.signed.pdf