image banner
Loại văn bản
v/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Số ký hiệu văn bản 254/UBND-TP
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung v/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Hình thức văn bản Nghị quyết của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_254_TP.pdf