image banner
Loại văn bản
Công văn của BTV Huyện ủy V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ
Số ký hiệu văn bản 578-CV/HU
Ngày ban hành 23/05/2022
Ngày hiệu lực 23/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn của BTV Huyện ủy V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ
Hình thức văn bản Công văn của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CV578.signed.pdf