v/v tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản., tự phòng, tự bảo vệ"giai đoạn 2007-2022
Số ký hiệu văn bản 265/UBND-TP
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung v/v tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản., tự phòng, tự bảo vệ"giai đoạn 2007-2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_265_TP.pdf