Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
57/CV-BĐD 21/07/2021 v/v phối hợp thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục vụ hồi sản xuất
Lượt xem: 63
Tải về 5
40/CV-BCĐ 05/07/2021 v/v tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác thu thập thông tin tại địa bàn
Lượt xem: 69
Tải về 5
30/KH-BCĐ 29/04/2021 v/v kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và việc thực hiện các quy định của Luật AT-VSLĐ năm 2021
Lượt xem: 50
Tải về 1
26/QĐ-BCĐ 23/04/2021 v/v thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”
Lượt xem: 58
Tải về 0
11/KH-BCĐ 09/03/2021 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Lượt xem: 117
Tải về 5
01-CV/BCĐ 09/09/2020 Công văn về Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V- năm 2020
Lượt xem: 135
Tải về 6
31/KH-BCĐ 22/05/2020 Diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Xuân Trường năm 2020
Lượt xem: 154
Tải về 2
03/KH-BATGT 28/04/2020 V/v phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020
Lượt xem: 113
Tải về 4
01/QĐ-UBND 03/01/2020 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện
Lượt xem: 248
Tải về 8
78/KH-VPĐP 30/12/2019 V/v Kiểm tra kết quả, tiến độ hoàn thành hồ sơ chứng minh các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao xã Xuân Kiên, Xuân Hòa
Lượt xem: 224
Tải về 6
12