Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/KH-BCĐ 29/04/2021 v/v kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và việc thực hiện các quy định của Luật AT-VSLĐ năm 2021
Lượt xem: 31
Tải về 1
26/QĐ-BCĐ 23/04/2021 v/v thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”
Lượt xem: 34
Tải về 0
11/KH-BCĐ 09/03/2021 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Lượt xem: 90
Tải về 5
01-CV/BCĐ 09/09/2020 Công văn về Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V- năm 2020
Lượt xem: 110
Tải về 6
31/KH-BCĐ 22/05/2020 Diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Xuân Trường năm 2020
Lượt xem: 129
Tải về 2
03/KH-BATGT 28/04/2020 V/v phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020
Lượt xem: 92
Tải về 4
01/QĐ-UBND 03/01/2020 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện
Lượt xem: 225
Tải về 8
78/KH-VPĐP 30/12/2019 V/v Kiểm tra kết quả, tiến độ hoàn thành hồ sơ chứng minh các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao xã Xuân Kiên, Xuân Hòa
Lượt xem: 198
Tải về 6
4308/QĐ-UBND 05/11/2019 V/v công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem: 154
Tải về 0
3130/QĐ-UBND 27/06/2019 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ huyện Xuân Trường
Lượt xem: 256
Tải về 1
12