v/v xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2021
Số ký hiệu văn bản 533/UBND-T.Tr
Ngày ban hành 10/11/2020
Ngày hiệu lực 10/11/2020
Trích yếu nội dung v/v xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2021
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_533_thanh_tra_huyen.pdf