về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đối tượng đang giữ vị trí công tác quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 34 Luật PCTN năm 2018
Số ký hiệu văn bản 28/UBND-TTr
Ngày ban hành 15/01/2021
Ngày hiệu lực 15/01/2021
Trích yếu nội dung về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đối tượng đang giữ vị trí công tác quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 34 Luật PCTN năm 2018
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_so_28_UBND sửa lại.pdf
Mau_so_01.docx
Mau_so_02.docx
Phu_luc_I_-_Nghi_dinh_130.docx