v/v triệu tập kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ (kỳ họp thứ 14) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 131/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Trích yếu nội dung v/v triệu tập kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ (kỳ họp thứ 14) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm QD_so_131-HDND.pdf