v/v chuẩn bị nội dung tham luận tại kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 125/HĐND-VP
Ngày ban hành 20/04/2021
Ngày hiệu lực 20/04/2021
Trích yếu nội dung v/v chuẩn bị nội dung tham luận tại kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Đỗ Văn Minh
Tài liệu đính kèm CV_so_125-HDND.pdf