Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 127/TB-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo của UBND tỉnh
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_hop_ve_COvid_ngay_207.pdf