v/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa (Đính kèm Công văn chỉ đạo của Bộ Y tế)
Số ký hiệu văn bản 411/UBND-VP7
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung v/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa (Đính kèm Công văn chỉ đạo của Bộ Y tế)
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_tao_dk_van_chuyen_hang_hoa.pdf
CV_5753_BYT.pdf