v/v Xác nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung v/v Xác nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm NQ_so_13-HDND.pdf