v/v khai thác, triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Số ký hiệu văn bản 110/UBND-VP2
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung v/v khai thác, triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm CV_Khai_thac_VB_tren_mang_.pdf
NQ_88_CP.pdf