v/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 45/QĐ-BKTXH
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung v/v thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_so_45-BKTXH.pdf